Kolejny przykład dobrej współpracy Gminy z instytucjami zewnętrznymi.

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi właśnie remont mogiły zbiorowej żołnierzy z SGO Polesie gen. Franciszka Kleeberga, którzy zginęli w okolicach Parczewa, w 1939 roku. Odnowienie i renowacja miejsca wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego, położone na cmentarzu parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, jest w całości finansowane przez IPN.

DSCN9582 1www