Urząd Miejski w Parczewie zawiadamia, że w dniu
18 marca 2019 r. o godz. 17 00 (I termin) i 17 30 (II termin)
odbędzie się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru
nowego Sołtysa sołectwa Wola Przewłocka.
Miejsce zebrania – Świetlica w Woli Przewłockiej.
Prosi się mieszkańców o jak najliczniejszą obecność na
zebraniu.


Burmistrz Parczewa
/-/ Paweł Kędracki