Logo Ministerstwa Zdrowia.svgPublikujemy Rozporządzenie w sprawie stanu epidemii Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. Podaje ono nowe zasady przemieszczania się (pieszo jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie") i podróżowania transportem publicznym ("przejazd nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących"). Zmienia liczbę osób, które mogą przebywać jednocześnie "w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń" - do 11 kwietnia 2020 r. ma to być 5 uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu), a od 12 kwietnia znów 50 uczestników.

Wyjątki:

- wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej;

- wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. - plik pdf